Inomec

Utbildning

ställningsutbildning

Ställningsutbildning 2 -9m

Beskrivning

Vår ställningsutbildning ger dig den kunskap du behöver för att kunna bygga, förändra eller nedmontera ställningar upp till 9 meters höjd på ett säkert sätt.

Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrift och är framtagen i samarbete med HAKI, efter genomförd utbildning får du ett utbildningsbevis.

ställningsutbildning

Kursinnehåll

 • Lagar och regler 
 • Säkerhetskultur och attityd
 • Människan, tekniken och organisationen (MTO) 
 • Fallskydd i ställning
 • Riskbedömning
 • Planering, uppförande & kontroll
 • Nedmontering

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till ställningsbyggare som bygger, förändrar eller nedmonterar ställningar upp till 9 meters höjd samt till arbetsledare som leder arbetet av ovanstående.

Bra att veta

 • Teori: Webben
 • Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
 • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
 • Pris: 2200 kr

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2013:4) ska den som bygger, förändrar eller nedmonterar en ställning ha utbildning i ställningsarbetet. Den som leder arbetet med ställningar ska minst ha samma teoretiska utbildningsnivå som de personer som utför arbetet.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0