Säkerhet

Högsta prioritet

Säkerhet

Vid alla tunga lyft är säkerheten av högsta prioritet

Vi är säkerhetsexperter och utför årligen över 1000 stycken säkerhetsgenomgångar i vår verkstad. Efter varje avslutad hyresperiod går vi igenom maskinerna och kontrollerar, utan undantag, alla med vår egna tredje part besiktade testutrustning.

Lyftutrustningen i vår hyrespark kommer från världsledande leverantörer utvalda för sin kvalitet och driftssäkerhet.

Kontrollerad lyftutrustning från oss säkerställer att ni uppfyller gällande legala krav vid lyft. Att hyra från Inomec är alltid ett säkert val! Dessutom får du kontroll över dina kostnader och vet exakt innan/ efter din hyra vad kostnaden kommer bli.