Inomec

Utbildning

Bullerutbildning

Bullerutbildning

Beskrivning

Buller är ett mycket vanligt arbetsmiljöproblem. Med vår utbildning i buller får du kunskap om riskerna med bullerexponering och hur du som individ kan påverka exponeringen.

Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Bullerutbildning

Kursinnehåll

  • Vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära
  • Minimera riskerna till följd av buller.
  • Korrekt användning av hörselskydd.
  • Nyttan med att upptäcka och rapportera tecken på hörselskador.
  • Under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersökningar.
  • Välja rätt lift Säkra arbetsrutiner för att minimera Exponeringen för buller.

Målgrupp

Alla som i arbetet riskerar att utsättas för buller över gränsvärden avseende hörselskaderisk.

Bra att veta

  • Teori: Webben
  • Praktik: Utförs av kunden utifrån behov av arbetet
  • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
  • Pris: 1100 kr

Vad säger lagen?

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:16) ska arbetsgivare tillgodose information och utbildning till arbetstagarna om bullerexponeringen är lika med eller överstiger undre insatsvärdena.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0