Inomec

Utbildning

Vibrationer utbildning

Vibrationer

Beskrivning

Den här utbildningen garanterar för din arbetsgivare att du erhållit rätt utbildning för att vara medveten om riskerna kopplat till vibrationsexponering.

Med möjligheten att när som helst repetera din kunskap även efter avslutad utbildning har du alltid tillgång till rätt kunskap. Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Vibrationer utbildning

Kursinnehåll

  • Vad riskerna i samband med vibrationsexponering kan innebära.
  • Hur riskerna minimeras
  • Tekniska hjälpmede.
  • Effekten av att minska vibrationsnivån.
  • Säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer.
  • Välja rätt lift Underlag till riskbedömning.

Målgrupp

Alla som i arbetet använder maskiner, vare sig det är handhållna eller större fordon.

Bra att veta

  • Teori: Webben
  • Praktik: Ett ett krav
  • Intyg: Efter godkänt prov skickar Jobsafe utbildningsbevis till kursdeltagarna, både elektronisk form och som plastkort.
  • Pris: 1100 kr 

Vad säger lagen?

Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2005:15) säger att arbetsgivaren ska undersöka arbetsförhållandena och bedöma de risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbetet.

Utbildningsforfraga(#5)

Skicka utbildningsförfrågan


0